miliphot@gmail.com

аэродрома г. Гардез (ДРА, провинция Пактия). Собираемся на облёт местности 1987-88 гг

November 10, 2021